Einladung zum Schulfest

Liebe Eltern, 

am Freitag, 14. Juli 2023 von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
findet unser gemeinsames Sommerfest statt.

Dazu möchten wir Sie sehr herzlich einladen!

Damit es ein gelungenes Sommerfest wird, brauchen wir Ihre Mithilfe! 

  • Wasser für 1 €, Apfelschorle/Limo für 1,50 €, Kaffee für 1 € 
  •  Ein paar Würstchen für 2,00 €
  •  Die Schülerinnen und Schüler backen in der Projektwoche für das Schulfest

Bitte geben Sie die beiliegenden Rücklaufzettel Ihrem Kind ausgefüllt 
bis spätestens Freitag, 30. Juni 2023 wieder mit!

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Wir freuen uns auf ein gemeinsames Fest 
mit Ihnen und Ihrem Kind!

Die Schulfamilie, Ihr Elternbeirat und der Förderverein

——————————————————————————–

Invitation to the summer party

Dear parents,

on Friday, July 14, 2023 from 2:00 p.m. to 1 7:0a.m. our summer festival 
together will take place.

We would like to cordially invite you to join us!

In order for it to be a successful summer party, we need your help! 

1. The following offers are planned:

2. Drinks: water for €1, apple spritzer/soda for €1.50, coffee for €1 

3. Sausage sale: A few sausages for € 2.00

4. Cake buffet: The pupils bake for the school festival during the project week

5. For the sake of the environment (if necessary), please bring your own plate and cup (for coffee)! For a small fee, however, paper plates and paper cups can also be purchased.

Please fill out the enclosed return slip and give it to your child by Friday, 30at the latestJune 2023 again!

Thank you for your support! 

We look forward to celebrating together with you and your child!

The school family, your parents‘ council and the support association

——————————————————————————–

Yaz partisine davet

Haziran ayında 20 23

Değerli velilerimiz,

14 Temmuz 2023 Cuma günü 14:00-01:00 saatleri arasında yaz festivalimiz 
birlikte gerçekleşecek.

Sizi içtenlikle bize katılmaya davet ediyoruz!

Başarılı bir yaz partisi olması için yardımınıza ihtiyacımız var! 

1. Aşağıdaki teklifler planlanmaktadır:

2. İçecekler: 1 € karşılığında su, 1,50 € karşılığında elma spritzer / soda, 1 € için kahve 

3. Sosis satışı: 2,00 € karşılığında birkaç sosis

4. Pasta büfesi: Öğrenciler proje haftası boyunca okul festivali için pişirirler

5. Çevre adına (gerekirse), lütfen kendi tabağınızı ve fincanınızı (kahve için) getirin! Bununla birlikte, küçük bir ücret karşılığında, kağıt tabaklar ve kağıt bardaklar da satın alınabilir.

Lütfen ekteki iade fişini doldurun ve en geç Cuma günü saat 30’a kadar çocuğunuza verinYine Haziran 2023!

Desteğiniz için teşekkür ederiz! 

Sizinle ve çocuğunuzla birlikte kutlamak için sabırsızlanıyoruz!

Okul ailesi, veli konseyi ve destek derneği

——————————————————————————–

Invito alla festa estiva

Cari genitori,

venerdì 14 luglio 2023 dalle 14:00 all’13:00 si svolgerà insieme il nostro festival estivo.

Vorremmo invitarvi cordialmente ad unirvi a noi!

Affinché sia una festa estiva di successo, abbiamo bisogno del tuo aiuto! 

1. Sono previste le seguenti offerte:

2. Bevande: acqua per 1 €, spritz di mele/soda per 1,50 €, caffè per 1 € 

3. Vendita salsicce: Qualche salsiccia a € 2,00

4. Buffet di dolci: gli alunni preparano per il festival scolastico durante la settimana del progetto

5. Per il bene dell’ambiente (se necessario), si prega di portare il proprio piatto e tazza (per il caffè)! Per una piccola tassa, tuttavia, è possibile acquistare anche piatti di carta e bicchieri di carta.

Si prega di compilare il modulo di reso allegato e consegnarlo a vostro figlio entro venerdì 30 al più tardiGiugno 2023 di nuovo!

Grazie per il vostro sostegno! 

Non vediamo l’ora di festeggiare insieme a te e al tuo bambino!

La famiglia scolastica, il consiglio dei genitori e l’associazione di sostegno.

——————————————————————————–

دعوة لحضور الحفلة الصيفية

في يونيو 20 23

أولياء الأمور الأعزاء ، 

يوم الجمعة 14 يوليو 2023 من الساعة 2:00 مساء حتى 1 7:0صباحا
سيقام مهرجاننا الصيفي معا.

نود أن ندعوك بحرارة للانضمام إلينا!

لكي تكون حفلة صيفية ناجحة ، نحتاج إلى مساعدتك! 

1. يتم التخطيط للعروض التالية:

2. المشروبات: الماء مقابل 1 يورو ، بخاخ التفاح / الصودا مقابل 1.50 يورو ، القهوة مقابل 1 يورو 

3. بيع النقانق: عدد قليل من النقانق مقابل 2.00 يورو

4. بوفيه الكيك: يخبز التلاميذ للمهرجان المدرسي خلال أسبوع المشروع

5. من أجل البيئة (إذا لزم الأمر) ، يرجى إحضار طبقك وفنجانك (للقهوة)! ومع ذلك ، مقابل رسوم رمزية ، يمكن أيضا شراء الأطباق الورقية والأكواب الورقية.

يرجى ملء قسيمة الإرجاع المرفقة وإعطائها لطفلك بحلول يوم الجمعة ، 30 على أبعد تقديريونيو 2023مرة أخرى!

شكرا لدعمكم! 

نتطلع إلى الاحتفال معك ومع طفلك!

عائلة المدرسة ومجلس والديك وجمعية الدعم

——————————————————————————–

Πρόσκληση στο καλοκαιρινό πάρτι

τον Ιούνιο 20 23

Αγαπητοί γονείς,

την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023 από τις 2:00 μ.μ. έως τη 1 7:0π.μ.
θα πραγματοποιηθεί μαζί το καλοκαιρινό μας φεστιβάλ.

Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε μαζί μας!

Για να είναι ένα επιτυχημένο καλοκαιρινό πάρτι, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας! 

1. Προγραμματίζονται οι ακόλουθες προσφορές:

2. Ποτά: νερό για €1, spritzer/σόδα μήλου για €1,50, καφές για €1 

3. Πώληση λουκάνικων: Λίγα λουκάνικα για € 2.00

4. Μπουφές κέικ:  Οι μαθητές ψήνουν για το σχολικό φεστιβάλ κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του έργου

5. Για το καλό του περιβάλλοντος (εάν είναι απαραίτητο), παρακαλείστε να φέρετε το δικό σας πιάτο και φλιτζάνι (για καφέ)! Με μια μικρή χρέωση, ωστόσο, μπορούν επίσης να αγοραστούν χάρτινες πλάκες και χάρτινα κύπελλα.

Παρακαλούμε συμπληρώστε το συνημμένο δελτίο επιστροφής και δώστε το στο παιδί σας μέχρι την Παρασκευή 30 το αργότεροΙούνιος 2023 ξανά!

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας! 

Ανυπομονούμε να γιορτάσουμε μαζί με εσάς και το παιδί σας!

Η σχολική οικογένεια, το συμβούλιο γονέων σας και ο σύλλογος υποστήριξης

——————————————————————————–

Invitație la petrecerea de vară

Dragi părinți,

vineri, 14 iulie 2023, între orele 14:00 și 1:00,  7:00
va avea loc festivalul nostru de vară împreună.

Vă invităm cordial să fiți alături de noi!

Pentru a fi o petrecere de vară reușită, avem nevoie de ajutorul tău! 

1. Sunt planificate următoarele oferte:

2. Băuturi: apă la 1 €, spritzer/sifon de mere la 1,50 €, cafea la 1 € 

3. Vânzare cârnați: câțiva cârnați pentru 2,00 €

4. Bufet de tort: Elevii coc pentru festivalul școlar în timpul săptămânii proiectului

5. De dragul mediului (dacă este necesar), vă rugăm să vă aduceți propria farfurie și ceașcă(pentru cafea)! Cu toate acestea, pentru o mică taxă, pot fi achiziționate și farfurii de hârtie și pahare de hârtie.

Vă rugăm să completați borderoul de retur anexat și să îl înmânați copilului până cel târziu vineri, 30 de aniIunie 2023 din nou!

Vă mulțumim pentru sprijin! 

Așteptăm cu nerăbdare să sărbătorim împreună cu tine și copilul tău!

Familia școlii, consiliul părinților și asociația de sprijin.

——————————————————————————–

Приглашение на летнюю вечеринку

в июне 20 23

Дорогие родители,

в пятницу, 14 июля 2023 года, с 14:00 до 1:00 7:00 состоится наш 
совместный летний фестиваль.

Мы хотели бы сердечно пригласить вас присоединиться к нам!

Для того, чтобы летняя вечеринка прошла успешно, нам нужна ваша помощь! 

1. Планируются следующие предложения:

2. Напитки: вода за 1 евро, яблочный спритцер / газировка за 1,50 евро, кофе за 1 евро 

3. Продажа колбасы: несколько сосисок за € 2,00

4. Буфет с тортом:  ученики пекут для школьного фестиваля в течение проектной недели

5. Ради окружающей среды (при необходимости), пожалуйста, принесите свою тарелку и чашку  (для кофе)! Однако за небольшую плату можно приобрести бумажные тарелки и бумажные стаканчики.

Пожалуйста, заполните прилагаемую квитанцию о возврате и дайте ее своему ребенку не позднее пятницы, 30 часовСнова июнь 2023 года!

Спасибо за вашу поддержку! 

Мы с нетерпением ждем празднования вместе с вами и вашим ребенком!

Школьная семья, родительский совет и ассоциация поддержки

——————————————————————————–

Ամառային երեկույթի հրավեր

հունիսի 20 23-ին

Սիրելի ծնողներ,

2023թ. հուլիսի 14-ին՝ ուրբաթ օրը, ժամը 02:00-ից մինչեւ 1 7:0-ն մեր ամառային 
փառատոնը միասին տեղի կունենա: 

Մենք սիրով հրավիրում ենք ձեզ միանալ մեզ։

Որպեսզի այն հաջող ամառային երեկույթ լինի, մենք ձեր օգնության կարիքն ունենք! 

1. Նախատեսվում են հետեւյալ առաջարկները.

2. Ըմպելիքներ՝ ջուր 1 եվրոյով, խնձորի սպլիտզեր/սոդայով՝ 1.50 եվրո, սուրճը՝ 1 եվրո 

3. Sausage վաճառք: Մի քանի սաների համար € 2.00

4. Տորթի բուֆետ. աշակերտները նախագծային շաբաթվա ընթացքում թխում են դպրոցի տոնին

5. Հանուն շրջակա միջավայրի (անհրաժեշտության դեպքում) խնդրում ենք բերել ձեր սեփական  ափսեն եւ բաժակը (սուրճի համար)! Փոքր վարձով, սակայն, կարելի է գնել նաեւ թղթե ափսեներ եւ թղթե բաժակներ:

Խնդրում ենք լրացնել փակված վերադարձի սայթաքումը եւ տալ ձեր երեխային մինչեւ ուրբաթ, 30-ը՝ ամենավերջինըՀունիս 2023 կրկին!

Շնորհակալություն ձեր աջակցության համար! 

Մենք անհամբերությամբ սպասում ենք ձեզ եւ ձեր երեխայի հետ միասին տոնելուն!

Դպրոցի ընտանիքը, ձեր ծնողների խորհուրդը եւ աջակցող ընկերակցությունը

——————————————————————————–

Cookie Consent mit Real Cookie Banner